• شیر پروانه ای با عملگر برقی
  مشاهده محصول

  شیر پروانه ای با عملگر برقی

      شیر پروانه ای با عملگر برقی شیرهای پروانه ای با عملگر برقی دارای عملگرهای مختلفی بصورت قطع و وصل سریع و تدریجی می باشند.  در سایزهای بزرگ از این نمونه شیرها به وفور […]

 • شیر پروانه ای پکیج
  مشاهده محصول

  شیر پروانه ای پکیج

          شیر پروانه ای پکیج شیرهای پروانه ای پکیج بصورت دو رنگ دسته قرمز و آبی جهت استفاده در قطع و وصل پکیج استفاده می گردد. شیر پروانه ای پکیج بصورت ربع […]

 • شیر پروانه ای پنوماتیک
  مشاهده محصول

  شیر پروانه ای پنوماتیک

  شیر پروانه ای پنوماتیک شیرهای پروانه ای پنوماتیک دارای عملگرهای مختلفی بصورت قطع و وصل سریع و تدریجی می باشند.  در سایزهای بزرگ از این نمونه شیرها به وفور استفاده می گردد. یکی از اجزای […]

 • شیر پروانه ای تفلون
  مشاهده محصول

  شیر پروانه ای تفلون

          شیر پروانه ای تفلون شیر پروانه ای تفلون با دیسک استیل ممکن است از بدنه فولاد یا بدنه چدن و یا استنلیس استیل ساخته شود. شیر پروانه ای تفلون از اجزای […]

 • شیر پروانه ای صنایع غذایی
  مشاهده محصول

  شیر پروانه ای صنایع غذایی

          شیر پروانه ای صنایع غذایی شیر پروانه ای صنایع غذایی بصورت تمام استیل و اتصال کوپلینگی و مخصوص سیالات صنایع غذایی و دارویی می باشد. شیر پروانه ای استیل صنایع غذایی […]

 • شیر پروانه ای فلز به فلز
  مشاهده محصول

  شیر پروانه ای فلز به فلز

        شیر پروانه ای فلز به فلز شیر پروانه ای فلز به فلز بصورت تمام استیل و اتصال کوپلینگی و مخصوص سیالات صنایع غذایی و دارویی می باشد. شیر پروانه ای استیل فلز […]

 • شیر پروانه ای کلاس 150
  مشاهده محصول

  شیر پروانه ای کلاس 150

        شیر پروانه ای کلاس 150 شیر پروانه ای کلاس 150 با دیسک استیل ممکن است از بدنه فولاد یا بدنه چدن و یا استنلیس استیل ساخته شود. شیر پروانه ای کلاس 150 […]

 • شیر پروانه ای مخصوص آب دریا
  مشاهده محصول

  شیر پروانه ای مخصوص آب دریا

          شیر پروانه ای مخصوص آب دریا شیر پروانه ای مخصوص آب دریا با دیسک استیل ممکن است از بدنه فولاد یا بدنه چدن و یا استنلیس استیل ساخته شود. شیر پروانه […]